Caisteczka! Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka cookies

facebook

MDK Jasło

Aktualności

XXX edycja Turnieju Wiedzy o Jaśle pod hasłem „Ciekawy Człowiek z Jasła i Jasielszczyzny po 1945 roku do dziś”

« Aktualności 56 15 listopada 2021

Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz Młodzieżowy Dom Kultury zapraszają uczniów jasielskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w XXX edycji TURNIEJU WIEDZY O JAŚLE pod hasłem „Ciekawy Człowiek z Jasła i Jasielszczyzny po 1945 roku do dziś”.


Informacje ogólne


Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Jaśle organizuje już XXX edycję Turnieju Wiedzy o Jaśle. W tym roku - ze względu na epidemię koronawirusa odbędzie się on w nieco innym charakterze, podobnie jak w ubiegłym roku. Będzie miał charakter konkursu pod tytułem „Ciekawy Człowiek z Jasła i Jasielszczyzny po 1945 roku do dziś”. Będzie miał na celu poznanie dziejów Jasła i wywodzących się z niego ludzi, którzy odegrali w historii miasta, regionu lub kraju istotną rolę w jakiejś dziedzinie, m.in. w nauce, kulturze, sporcie, etc. Bohaterami prac konkursowych mogą być też osoby reprezentujące tzw. zawody ginące, m.in. zasłużeni lokalni rzemieślnicy czy twórcy ludowi. Następnie uczniowie będą mogli wybrać sobie jedną z trzech kategorii: - praca plastyczna, praca historyczno-literacka z wykorzystaniem fotografii archiwalnych oraz praca multimedialna i zaprezentować zdobytą wiedzę i swoje umiejętności. Przewidziane są cztery kategorie wiekowe dla uczniów:  z klas IV - VI szkół podstawowych, z klas VII - VIII szkół podstawowych oraz ze szkół ponadpodstawowych. Konkurs ogłaszamy 30 sierpnia 2021 r. - termin złożenia prac mija 22 listopada 2021 r. Ogłoszenie wyników, przekazanie nagród i dyplomów nastąpi na przełomie listopada i grudnia 2021 r.

W konkursie uczestniczą uczniowie INDYWIDUALNIE.

Cele konkursu w ramach XXX „Turnieju Wiedzy o Jaśle”:

 • edukacja obywatelska, kształtowanie postaw patriotycznych i miłości do Jasła,
 • rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności,
 • rozwijanie indywidualnych zdolności humanistycznych i plastycznych,
 • rozwijanie zainteresowań historią swojego Miasta.

Oczekujemy na prace uczniów w następujących kategoriach wiekowych:

 • z klas IV-VI szkół podstawowych
 • z klas VII-VIII szkół podstawowych
 • ze szkół ponadpodstawowych

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach merytorycznych: 

 • praca plastyczna - technika plastyczna dowolny (rysunek ołówkiem, kredkami, farbami, tuszem, węglem, flamastrami, kolaż z pominięciem materiałów sypkich, witraż, wydzieranka itp.) o tematyce zgodnej z tytułem konkursu, format pracy - maksymalny A3. Każda praca powinna zawierać opis (na odwrocie pracy): imię, nazwisko, wiek dziecka, klasa, szkoła oraz telefon kontaktowy i adres mailowy. 
 • praca opisowa historyczno-literacka z wykorzystaniem fotografii archiwalnych - praca pisemna w oparciu o różne źródła (maksymalnie 20 stron, wydruk komputerowy „papierowy” wraz z wersją elektroniczną tekstu - płyta CD).Praca może być wzbogacona o zdjęcia i dokumenty oraz wspomnienia. Każda praca powinna zawierać opis (na odwrocie pracy): imię, nazwisko, wiek dziecka, klasa, szkoła oraz telefon kontaktowy i adres mailowy. 
 • prezentacja multimedialna - powinna zawierać oprócz tekstu zdjęcia, rysunki, ryciny, itp., oraz bibliografię, liczyć nie więcej niż 20 slajdów, być zapisana na płycie CD w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w programie Power Point. Każda praca powinna zawierać opis (na odwrocie pracy): imię, nazwisko, wiek dziecka, klasa, szkoła oraz telefon kontaktowy i adres mailowy. 

Prace konkursowe należy nadsyłać lub przekazywać do 22 listopada 2021 r. do Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle  z dopiskiem: Turniej Wiedzy o Jaśle 2021 - Konkurs „Ciekawy Człowiek z Jasła i Jasielszczyzny po 1945 roku do dziś”. 


Oceny prac dokona niezależna komisja konkursowa powołana przez Prezesa SMJiRJ. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w połowie grudnia. O ile będą warunki do wspólnego spotkania się i podsumowania tegorocznej edycji konkursowej Turnieju Wiedzy o Jaśle i wręczenia dyplomów oraz nagród, to spotkamy się w Młodzieżowym Domu Kultury. O ile takie warunki nie wystąpią, wyniki zostanę przesłane bezpośrednio do szkół wraz z dyplomami i nagrodami dla laureatów. 

Uwagi organizacyjne:

 • Na laureatów czekają dyplomy i nagrody                                                                             
 • Prace nie będą zwracane, 
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do popularyzowania prac w katalogach, w lokalnej prasie, na stronie internetowej SMJiRJ oraz eksponowane na wystawach,  z  podaniem  imienia  i  nazwiska  autora,   
 • Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne,       
 • Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna,   
 • Najciekawsze  i najlepsze prace będą przed-stawione na okolicznościowej wystawie.


Dostarczenie wykonanych prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Ze zgłoszeniem pracy obowiązkowo Rodzice uczniów muszą złożyć pisemną zgodę na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku dziecka o treści: Wyrażam zgodę na opublikowanie podanych przeze mnie danych osobowych (imienia i nazwiska) i informacji o zajętym miejscu oraz zgodę na wykorzystanie z zachowaniem praw autorskich pracy w publikacjach SMJiRJ.


Miejscowość, data                               Podpis Uczestnika                                Podpis Rodzica

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

zdjęcie_3357

Przeglądaj archiwum:

Odwiedziło nas: 1568184 gości