Caisteczka! Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka cookies

facebook

MDK Jasło

Ekoturystyka

SEKCJA EKOTURYSTYKI

 

Ekoturystyka jest koncepcją turystyki zrównoważonej, godzącej interesy młodych turystów, lokalnej przyrody oraz regionów przez nich odwiedzanych.

Jest to aktywne zwiedzanie miejsc o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych, nie powodujące ich wyniszczenia.

Podczas wędrówek, zwracać będziemy  na ochronę środowiska naturalnego oraz kulturowego zwiedzanych regionów.

Jest to wyjątkowo ważne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy ludzie sami mogą zniszczyć swój gatunek.

Cele ekoturystyki:

Upowszechnianie ekoturystyki i rekreacji wśród dzieci, młodzieży poprzez:

–        wycieczki

–        spotkania z podróżnikami

–        spotkania ze specjalistami różnych dziedzin naukowych

–        warsztaty

–        konkursy wiedzy

–        promowanie zachowań proekologicznych

Wyznaczone cele:

–        inspirowanie dzieci do działań na rzecz ochrony środowiska

–        zdrowe odżywianie

–        pobudzanie zainteresowań wychowanków turystyką pieszą

–        umiejętność posługiwania się mapą, kompasem i krzesiwem

–        poszerzenie wiedzy na temat otaczającej nas przyrody

zdjęcie_824

W niedługim czasie zostaną wprowadzone zajęcia paramilitarne, które mają na celu kształtować w uczestnikach cechy psychofizyczne takie jak odwaga, opanowanie, sprawność fizyczna, umiejętność koncentracji i refleksu oraz postawa obywatelska.

Uczestnicy będą edukowani w zakresie wiedzy historycznej i uczeni patriotyzmu oraz podstaw taktyki działań jednostek specjalnych w terenie i w pomieszczeniach, sztuki kamuflażu,  podstaw surwiwalu, nauki musztry wojskowej, nauki współpracy i odpowiedzialności za siebie i kolegów z grupy.

Odwiedziło nas: 1353395 gości