Caisteczka! Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka cookies

facebook

MDK Jasło

Ekoturystyka

Ekoturystyka jest koncepcją turystyki zrównoważonej. Godzącej interesy młodych turystów i lokalnej przyrody oraz regionów przez nich odwiedzanych. Jest to aktywne zwiedzanie miejsc o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych, nie powodujące ich wyniszczenia. Podczas wędrówek, zwracać będziemy  na ochronę środowiska naturalnego oraz kulturowego zwiedzanych regionów. Jest to wyjątkowo ważne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy ludzie sami mogą zniszczyć swój gatunek.

zdjęcie_822

Cele ekoturystyki:

Upowszechnianie ekoturystyki i rekreacji wśród dzieci, młodzieży poprzez:

–        wycieczki

–        spotkania z podróżnikami

–        spotkania ze specjalistami różnych dziedzin naukowych

–        warsztaty

–        konkursy wiedzy

–        promowanie zachowań proekologicznych

zdjęcie_823

Wyznaczone cele:

–        inspirowanie dzieci do działań na rzecz ochrony środowiska

–        zdrowe odżywianie

–        pobudzanie zainteresowań wychowanków turystyką pieszą

–        umiejętność posługiwania się mapą, kompasem i krzesiwem

–        poszerzenie wiedzy na temat otaczającej nas przyrody

zdjęcie_824

Zostaną także wprowadzone zajęcia paramilitarne, które mają na celu kształtować w uczestnikach cechy psychofizyczne takie jak odwaga, opanowanie, sprawność fizyczna, umiejętność koncentracji i refleksu oraz postawa obywatelska. Uczestnicy będą edukowani w zakresie wiedzy historycznej i uczeni patriotyzmu oraz podstaw taktyki działań jednostek specjalnych w terenie i w pomieszczeniach, sztuki kamuflażu,  podstaw surwiwalu, nauki musztry wojskowej, nauki współpracy i odpowiedzialności za siebie i kolegów z grupy.

Odwiedziło nas: 743095 gości